Vechtscheiders apart naar ouderavonden?

Ik weet niet of ik het een goed besluit moet vinden om vaders en moeders die niet meer door 1 deur kunnen met elkaar de mogelijkheid te geven om aparte gesprekken te voeren op de school van hun kinderen over de voortgang.

Eigenlijk zouden alle mensen die beslissen samen een kind te krijgen een contract moeten ondertekenen dat ze coöperatief met elkaar blijven tot hun nazaten 18 jaar zijn.

Nou is afdwingen natuurlijk ook geen goed middel bij dat soort overspannen ouder (ex)paren….

Daarom heeft de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) dit zo besloten nadat een gescheiden ouderpaar weigerde samen het oudergesprek te voeren.

Daarover discusseert ook De Telegraaf vandaag.

De ouders in kwestie weigerden samen in 1 ruimte te zijn, laat staan te praten over de schoolprestaties van kun kind.

De school had eerder besloten geen aparte gesprekken te voeren met gescheiden ouders. Wanneer ouders niet samen aanwezig konden zijn, zou een ouder het gesprek moeten voeren en overdragen aan de andere ouder.

Maar dat behoort dus bij sommige ex-partners niet tot de mogelijkheden. En dus oordeelde de LKC als volgt:

“Op de school rust een actieve informatieplicht om beide ouders van een leerling te informeren over de vorderingen van hun kind. Dit volgt uit artikel 11 Wet op het primair onderwijs. Indien de school ermee bekend is dat de gescheiden ouders elkaar niet informeren, dient de school mondelinge en schriftelijke informatie die zij over de leerling verstrekt, aan te bieden aan beide ouders. Indien een van de ouders aangeeft onder geen beding samen met de andere ouder het oudergesprek met school te kunnen voeren, behoort de school de mogelijkheid te bieden voor een afzonderlijk gesprek. De omvang van het aantal gescheiden ouders kan de school aanleiding geven om de contactmomenten met gescheiden ouders te reguleren. Maar het informatiebeleid kan er niet toe leiden dat de school de informatie die zij aan beide ouders dient te verstrekken nog slechts aan één van hen aanbiedt. Dit geldt overigens niet alleen voor de 10-minutengesprekken en rapporten, maar ook voor gesprekken die in het kader van extra zorg voor de leerling met ouders worden gehouden. De school hanteert een onjuist beleid wat de informatievoorziening aan gescheiden ouders betreft. Dit beleid behoeft correctie. De klacht is op dit onderdeel gegrond”.

Lees ook:Kind lijdt onder scheiding
Lees ook:Docent (55) trouwt leerling (22) met wie hij al 11 (!) jaar relatie onderhoudt
Lees ook:Amicaal scheiden schaadt de kinderen ook
Lees ook:Vechtscheiders moeten op diploma-uitreikingen hun strijdbijl begraven
Lees ook:Vanaf welke leeftijd laat je je kinderen samen met liefje slapen?

facebook share facebook share

1 Reacties // Reageer

One thought on “Vechtscheiders apart naar ouderavonden?

  1. AdVader

    scholen zijn in gebreke, scholen hebben de zelfstandige schoolplicht ouders te betrekken en gelijk te behandelen, scholen dienen een afwezige ouder op te sporen en te betrekken, op geen enkel gebied is ontoudering in het kindbelang, integendeel, en geen aparte gesprekken met gescheiden ouders is ook niet in het kindbelang, als vader ben ik ten zeerste onheus bejegend door scholen, jaren in ouderraad en medezeggenschapsraad ten spijt, daar zaten sectarische terroriserende moeders bij die het vaders met allerlei trivialiteiten onmogelijk maakten.

      /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>