INFO relatie.blog

De hoofdredactie van Relatie.blog is in handen van Dirkje van Bennekom. Zij is een ervaren journaliste op het gebied van menselijke relaties, gezin, liefde en seksualiteit. Over deze onderwerpen maakt ze televisieprogramma’s en schrijft ze voor internet, tijdschriften en kranten.

Voor tips en/of opmerkingen buiten de site om, kunt u altijd mailen naar [email protected]

TOELICHTING:

Op dit blog staat het onderwerp RELATIES centraal. Dat wil zeggen dat er geschreven wordt over alle soorten van intermenselijk contact. En daarvan hebben we er nogal wat. Denk aan ouders, broers en zussen, geliefden, dates, exen, eigen kinderen en gezin, collega’s, digitale vrienden alswel ‘real life’ vrienden. Die diversiteit aan relaties bepaalt veel van ons leven en maakt ons voor een groot gedeelte tot wie we zijn.

Dagelijks is er nieuws te melden over dit Human Interest-onderwerp bij uitstek. Dat zullen we hier op relatie.blog dan ook met verve doen. Maar dat willen we niet in eenrichtingsverkeer houden. De digitale (relatie-)wereld is een interactieve.

DAAROM: Alle serieuze, grappige, informatieve of aanvullende opmerkingen zijn welkom. Ook eerlijke (hulp-)vragen mogen altijd. Die kunnen leiden tot interessante forums.

Commerciële en wervende teksten in reacties met bedrijfsnamen en/of webadressen worden echter door de moderator geweerd. Adverteren op relatie.blog kan op allerlei manieren via de uitgever. Hoe is te lezen op http://blog.nl/top_advertenties.php. Mailen kan naar [email protected].

Op dit blog maken we geen waarde-onderscheid tussen de diverse seksuele geaardheden en etnische of religieuze achtergronden van mensen. Sterker nog: we vinden het niet alleen fijn over die diversiteit te schrijven, maar stellen het ook op prijs hen allen digitaal te ontmoeten. Discusseren doen we op basis van argumenten en niet op basis van vooroordelen. Reacties en verschillen van mening mogen ten alle tijden geventileerd worden, mits men zich aan de regels houdt, zoals beschreven in dit INFO-bericht.

Directe taal en ‘het beestje bij de naam noemen’ is toegestaan. Scheldpartijen en echt minderwaardig taalgebruik uiteraard niet. We willen het graag toegankelijk houden voor ieder weldenkend mens.
Voor alle bezoekers met een levendige belangstelling voor alles op het gebied van relaties: voel u thuis op relatie.blog en denk en praat veel met ons mee!