Mannen hebben het zwaar: ze willen liefst een dommere vriendin

IQ?

Mannen van u zeggen heel politiek correct dat ze wel met een vrouw willen samenwonen of trouwen die intelligenter, hoger opgeleid of meer verdient dan hij, maar dat valt in de praktijk nogal tegen. De nieuwe generatie is aardig op de goede weg en omarmen het zogenaamde ‘downdaten’ wel (de markt vraagt er immers om), maar de praktijk bij de wat ouderen is weerbarstig.

Dat blijkt uit onderzoek onder 105 manspersonen door de universiteiten van Buffalo, California en Texas door Lora E. Park, Ariana F. Young, en Paul W. Eastwick, waar recent over is gepubliceerd in het Personality & Social Psychology Bulletin

Uit een eerste vragenlijst bleek dat 86% van de mannen graag zou uitgaan met een vrouw die intelligenter is dan zijzelf. Vervolgens werd er getest in hoeverre hun uitspraken waar waren. Ze lazen een hypothetisch scenario van een vrouw die hoger scoorde op een test dan zij. Nadien beoordeelden ze de vrouw in kwestie op aantrekkelijkheid.

In de tweede versie namen de mannen deel aan een intelligentietest. Vervolgens werd hen gevraagd of ze geïnteresseerd waren om een vrouw, die ook had deelgenomen aan de test te ontmoeten. Soms had zij hoger gescoord, soms lager. Uit beide experimenten bleek dat mannen in theorie maar al te graag zouden uitgaan met een slimmere vrouw.

Daarna werden de mannen in contact gebracht met vrouwen die het in sommige gevallen beter en in sommige gevallen minder hadden gedaan. Daarbij kregen ze de uitslagen te horen en werden ze vervolgens gevraagd om tegenover de vrouw in kwestie te gaan zitten.

Mannen die een vrouw ontmoetten die intelligenter was dan zijzelf, zetten niet alleen hun stoel verder weg, ze beoordeelden haar ook als onaantrekkelijker en oninteressanter dan wanneer de vrouwen lager hadden gescoord dan zijzelf.

Dit laat pijnlijk duidelijk zien dat mannen wel worden aangetrokken door slimmere vrouwen,  zolang zij fysiek maar niet aanwezig zijn. Wanneer de vrouwen tegenover hen zitten, hebben diezelfde heren opeens veel minder interesse. Overigens geldt hetzelfde voor vrouwen die meer verdienen en/of succesvoller zijn.

Dit gaat een probleem worden, omdat in 2020 naar schatting 70% van de studenten aan de universiteit vrouw zal zijn!

Waarom we zo graag trouwen met iemand die op ons lijkt

Soulmate

Vorige week bleek uit cijfers van het CBS dat steeds meer vrouwen hoogopgeleid zijn. Hoger opgeleid dan hun partner. Niks aan de hand, zul je denken, downdaten is per slot van rekening heel erg 2017. Voor degenen die dit begrip niet kennen: dat is als je als vrouwelijke orthodontist (WO) bijvoorbeeld op date gaat met een fysiotherapeut (HBO). Dan kan natuurlijk ook met een tegelzetter, maar diverse onderzoeken wezen reeds uit dat het verschil niet té groot moet zijn. (de uitzonderingen daar gelaten natuurlijk)

Maar een slimme meid gaat op zoek naar een slimme partner, om zich daarmee wel of niet voort te planten. Want een volgend nieuw fenomeen vormen de zogenaamde ‘powerkoppels’.  Vaak zijn dat paren waarvan de vrouw hoogopgeleid is en de man (los van opleiding), bijvoorbeeld succesvol ondernemer is. Sociologe Ellen Verbakel van de Radboud Universiteit promoveerde aan aantal jaren geleden reeds op dit onderwerp. En zij ontdekte dat hoogopgeleide / succesvolle stellen elkaars carrière positief beïnvloeden.

Voor haar onderzoek gebruikte ze gegevens vanaf de 50′er jaren tot nu van duizenden Nederlandse paren met en zonder kinderen. Hoewel er in die periode veel veranderd is in de man-vrouw verhoudingen, blijkt de invloed die ze op elkaars loopbaan hebben gelijk. Die is namelijk onverminderd groot.

Al sinds 1940 heeft een man met een hoge opleiding en beroepsstatus een positieve invloed op de carrière van zijn vrouw. Ook omgekeerd heeft een succesvolle vrouw altijd een gunstige uitwerking op de loopbaan van haar echtgenoot. Waarschijnlijk komt het omdat de partners gebruikmaken van nuttige contacten in elkaars netwerk. Maar het kan hem ook zitten in het feit dat dergelijke koppels in de privésfeer hun ervaringen en ideeën bespreken en elkaar zo helpen bij het opbouwen van beider carrières.

Dr. Ellen Verbakel geeft ook online les via de Universiteit van Nederland. Zoals in onderstaand college. In onze zoektocht naar een partner hebben we veel persoonlijke wensen; sommigen zelfs wel heel veel. Ellen ziet in haar onderzoeken dat die persoonlijke wensen zoals ‘economisch zelfstandig’ of ‘houdt van Bach’ simpelweg te maken hebben met het feit dat mensen een partner willen die veel op hen lijkt. Ze legt uit waarom de meeste relaties helemaal niet gebaseerd zijn op irrationele zaken zoals ‘liefde op het eerste gezicht’, maar een bewuste afweging zijn.

Vrouwen steeds vaker hoger opgeleid dan hun partner

Daten

Op de relatiemarkt heet het ‘downdaten’. Dat klinkt erger dan het is. Het gaat om de verschuiving die mannen en vrouwen in de afgelopen halve eeuw hebben gemaakt. Vrouwen zijn steeds vaker hoger opgeleid dan hun partner. In 2003 was dit het geval 21,5% van de Nederlandse stellen, in 2016 was dit reeds gestegen naar 24%.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 970.000 vrouwen hoger opgeleid zijn dan hun partner. Het CBS vergeleek heteroseksuele stellen van 25 jaar of ouder met hun partner met wie ze, al dan niet getrouwd, samenwonen.

Terwijl het aantal vrouwen dat hoger opgeleid is gestaag groeit, daalt dat van de mannen met een hoger onderwijsniveau dan hun partner van 38% naar 34% tussen 2003 en 2016. In 40% van de gevallen hebben beiden hetzelfde opleidingsniveau.

De voorsprong zit aan de onderkant qua leeftijd. Jongere vrouwen zijn vaker de hoogst opgeleide partner. In de groep 25 t/m 35-jarige vrouwen heeft bijna een derde een hoger onderwijsniveau. Tervergelijking: bij de 65-plussers ligt dit op 14%.

Het verschil tussen mannen en vrouwen is vaak maar één onderwijsniveau als de vrouw het hoogst opgeleid is, bijvoorbeeld als zij een wo-master heeft afgerond en hij een hbo-bachelor op zak heeft. Als de man het hoogst opgeleid is verschilt de hoogste genoten opleiding tussen beide seksen vaak 2 niveaus.

De groei in het opleidingsniveau hangt samen met de stijging van het gemiddelde onderwijsniveau in Nederland: steeds meer mensen zijn hoger opgeleid. Het aandeel vrouwen met een bachelor-opleiding of hoger steeg van 20% naar 30%, bij mannen van 27% naar 33%. Het aantal mensen dat laagopgeleid is nam dus af.

Dames: downdaten is ok, mits het maar 1 treetje is

Date-Onomics-BookSteeds meer vrouwen zijn hoger opgeleid, mannen juist minder. Bijna 43% van de Nederlandse vrouwen onder de 30, heeft een hbo- of wo-opleiding. Bij hun mannelijke leeftijdgenoten is dat 38%.

Voor oudere generaties was dat beeld totaal omgekeerd. Toen trouwden hoger opgeleide mannen met vrouwen die geen of een lagere scholing hadden. De situatie lijkt nu omgekeerd, howel veel vrouwen eigenlijk geen zin hebben in het zogenaamde ‘downdaten’.………

Lees verder

UTRECHT: gefrustreerde meiden, arrogante kerels

UtrechtIIZoals we reeds eerder melden hier bij relatie.blog is er op het platteland een mannenoverschot (leve Boer Zoekt Vrouw) en in de grote steden een vrouwenoverschot en met stip op 1: Utrecht.

Voor mannen is de Domstad dus een walhalla, maar vrouwen raken er gefrustreerd en gedeprimeerd.

Met als gevolg dat Utrechtse mannen arrogante lullo’s zijn en zich onbeschoft gedragen….

Lees verder

TV-TIP: Kijk als stadse single vrouw eens wat verder dan je neus lang is!

StopInTheNameOfLoveZoals vandaag eerder geschreven: er zijn in Nederland tegenwoordig meer hogeropgeleide vrouwen dan mannen.

Vooral in de grote steden van de randstad is dat het geval. Dan kun je gaan downdaten, maar je kunt ook verder kijken dan je neus lang is.

Dat probeert Nicolette Kluijver. Ze rijdt met 15 stadsbabes door 7 provincies en doet elke week een ander pittoresk dorp aan…….

Lees verder

Succesvolle singles moeten kiezen voor een minder ambiteuze partner

Vorig jaar bleek uit een onderzoekje naar de slechtste beroepen voor je liefdesleven dat journalisten, zelfstandigen, mensen in de zorg, makelaars en juristen het moeilijkst aan de man c.q. vrouw komen.

Er is echter ook goed nieuws. Succesvolle, single zakenvrouwen kunnen het beste een relatie aangaan met een man die minder uren per week draait dan zij.

En ook mannelijke workaholics zijn het best af met iemand die een flexibeler schema heeft………..

Lees verder

Hoogopgeleide vrouwen die ‘overschieten’: bitches of vermomde bambi’s?

In onze grote steden is een vrouwenoverschot aan het ontstaan en met stip op nummer 1: Utrecht.

Niet alleen in de Domstad, maar ook in andere universiteitssteden studeren meer vrouwen dan mannen, met uitzondering van Delft en Enschede.

Steeds meer sterke, ambitieuze, carrière gerichte vrouwen komen daardoor moeilijk aan de man, of ze moeten wellicht gaan downdaten.……….

Lees verder

Hoogopgeleide vrouwen noodgedwongen aan het ‘downdaten’

We hebben het hier bij relatie.blog regelmatig over: in de steden is een vrouwenoverschot.

Aan de basis daarvan ligt dat er op dit moment ruim meer vrouwen studeren dan mannen.

Er komen dus steeds meer vrouwen met een titel en voor hen is niet allemaal ook een hoogopgeleide man beschikbaar.

Tegen de tijd dat zij 30 jaar op haar teller heeft staan, beginnen ~oneerbiedig gezegd~ haar eierstokken te rammelen en zal de hoogopgeleide vrouw noodgedwongen moeten gaan downdaten……..

Lees verder